Як захистити морське узбережжя України. Частина 2

ВМС України Фото: ВМС ЗС України

3. Автоматизована система управління захистом морського узбережжя

3.1 Необхідність створення АСУ ЗМУ

Для забезпечення безпеки морського узбережжя суверенним державам необхідно використовувати всі доступні засоби берегової охорони, військово-морського флоту, прикордонних і поліцейських сил. При цьому у кожного відомства, як правило, є власні системи спостереження і контролю, що ускладнює координацію дій виконавчих органів і призводить до неефективного використання ресурсів. Подальше нарощування розрізнених структур і систем спостереження і контролю тільки збільшує вартість системи безпеки, але не вирішує проблему в комплексі.

Єдино можливим вирішенням проблеми є розробка і створення єдиної комплексної Автоматизованої системи управління захистом морського узбережжя (АСУ ЗМУ). До подібних систем зараз проявляють великий інтерес у багатьох країнах, розглядаючи їх як необхідний засіб, що забезпечує підвищення ефективності системи спостереження, запобігання і реагування на загрози, економію ресурсів і, в кінцевому підсумку, безпеку прибережної частини і морської акваторії країни. Як показують розрахунки, витрати на моніторинг обстановки і управління різнорідними силами і засобами захисту морського узбережжя при використанні такої системи скорочуються в десятки разів. При цьому швидкість обробки і аналізу інформації в порівнянні зі звичайними засобами спостереження зростає в 40 разів, а час реакції системи скорочується до 20 – 30 секунд.

Автоматизована система управління захистом морського узбережжя призначена для комплексного вирішення завдань централізованого автоматизованого управління різнорідними силами і засобами, що забезпечують захист прибережної і морської території узбережжя від усіх видів загроз, що діють в різних сферах.

АСУ ЗМУ має забезпечити: інтеграцію інформації від усіх засобів спостереження та виявлення з формуванням єдиного інформаційного простору в реальному масштабі часу, що дасть можливість отримання інформаційної переваги над потенційним противником; координацію дій розрізнених сил і засобів; автоматизовану розробку планів розподілу зусиль і ресурсів при організації захисту і оборони морського узбережжя, планів ведення бойових дій з формуванням даних цілевказівки для наявних систем озброєння; підвищення ефективності застосування маневрених морських, авіаційних, берегових сил і засобів при виконанні поставлених завдань.

Система може будуватися на базі як вже наявних, так і новостворених структур і систем та дозволить об’єднати зусилля не лише окремих відомств, а й, при необхідності, різних країн регіону.

3.2 Основні принципи побудови АСУ ЗМУ

АСУ ЗМУ має створюватися на основі модульного принципу побудови.

Модульний принцип забезпечить можливість поетапної розробки і розгортання окремих компонентів системи, адаптації організаційної структури системи під актуальні вимоги, розширення функціональності і нарощування можливостей системи.

Основу архітектурної концепції побудови АСУ ЗМУ має становити концепція сетецентричного захисту і оборони, комплексне централізоване управління всіма доступними видами зброї, обробка інформації від усіх видів розвідки та джерел інформації з організацією єдиного інформаційного простору.

Концепція сетецентричного захисту (СЦЗ) орієнтована на підвищення оборонних можливостей перспективних формувань в сучасних війнах і збройних конфліктах за рахунок досягнення інфокомунікаційної переваги, об’єднання учасників бойових дій загальним просторовим інформаційним полем.

Концептуальна схема ведення сетецентричних бойових дій характеризується наступним:

 • суттєве скорочення часу реакції в ході військових операцій;
 • безперервність процесу планування, ведення та матеріально-технічного забезпечення бойових дій;
 • єдиний рівень оперативно-тактичної обізнаності;
 • самосинхронізація дій в бою;
 • поєднання просторової розподіленості збройних сил і концентрації їх вогневого впливу на супротивника;
 • широка можливість використання географічно розподілених різнорідних сил і засобів;
 • високоінтелектуальні сили мають значно більшу ефективність, тому що користуються знаннями, отриманими від всеосяжного спостереження за бойовим простором.

Технологія СЦЗ спирається на останні технічні досягнення в галузі засобів зв’язку та автоматизації. Зв’язок будується за принципом самовідновлюваної мережі, що передає за загальними каналами цифрові дані, голосову інформацію і потокове відео.

До основних принципів організації СЦЗ в АСУ ЗМУ відносяться:

 • безперервний контроль обстановки;
 • збір, обробка, аналіз інформації від різних джерел;
 • оперативне інформування в разі виникнення загрози;
 • реагування на загрозу, що виникла, планування, розподіл зусиль;
 • оперативне управління та координація дій підлеглих сил захисту морського узбережжя.

Для досягнення поставлених цілей і вирішення необхідних завдань в АСУ ЗМУ передбачено комплексне управління всіма доступними силами і засобами на основі реалізації наступних системотехнічних вимог:

 • реалізація концепції СЦЗ МУ;
 • реалізація архітектури real-times systems;
 • інтеграція всіх видів інформації в інтересах усіх видів захисту і оборони МУ, створення єдиного інформаційного простору в структурі СЦЗ;
 • створення єдиного простору протидії загрозам з організацією комплексного вирішення завдань управління усіма видами захисту і оборони;
 • адекватне реагування на виникаючі загрози;
 • прийняття рішень з урахуванням всіх можливих варіантів застосування засобів захисту і оборони, включаючи нештатні (критичні) режими;
 • забезпечення реакції системи в режимі реального часу;
 • забезпечення взаємодії з зовнішніми підсистемами;
 • забезпечення необхідного рівня живучості та надійності функціонування;
 • протоколювання і реєстрація основних подій;
 • можливість розширення складу вирішуваних завдань (відкрита архітектура розвитку);
 • забезпечення заданого рівня технологічності експлуатації і супроводу.

При розробці архітектури АСУ ЗМУ передбачається здійснити перехід до комбінованого застосування передових досягнень в системах бойового управління, зв’язку, обчислювальної техніки, розвідки, спостереження і знищення (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Kill – C4ISRK), високоточної зброї великої дальності, безпілотних, роботизованих засобів збройної боротьби і кібернетичної зброї.

Згідно з концепцією побудови АСУ ЗМУ управління захистом морського узбережжя здійснюється з Об’єднаного центру управління захистом морського узбережжя, до складу якого входять: Інформаційно-аналітичний центр; Центр оперативного реагування; Центр бойового управління.

АСУ ЗМУ забезпечить підвищення ефективності (оперативності, обгрунтованості) централізованого управління всіма видами захисту і оборони морського узбережжя в реальному масштабі часу в умовах активної протидії за рахунок автоматизації процесів:

 • обробки та аналізу різнорідної інформації;
 • підготовки і прийняття обґрунтованих рішень щодо захисту морського узбережжя, в тому числі на комплексне застосування зброї;
 • ситуаційного оперативного управління різнорідними підлеглими і доданими силами і засобами всіх видів оборони і безпеки морського узбережжя.

Для реалізації технологій ситуаційного управління ядром системи має стати Ситуаційний центр, що може функціонувати як у плановому, так і у критичному режимах.  Ситуаційний центр, як організаційна система, що використовує підходи ситуаційного управління складними об’єктами (системами) на базі нових інформаційних технологій, дозволить об’єднати людино-машинні можливості в режимі аналізу ситуації, колективної підготовки і прийняття рішень та прогнозування їх результатів.

3.3 Структура АСУ ЗМУ

Підсистема управління та координації всіх видів захисту морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач прийняття рішень, планування і організації комплексного захисту морського узбережжя в цілому, розподілу зусиль і координації дій різних сил і засобів оборони і безпеки морського узбережжя. Об’єкти управління при вирішенні завдань центрального управління і координації всіх видів комплексного захисту морського узбережжя – всі функціональні підсистеми АСУ ЗМУ.

Підсистема інформаційної безпеки (ІБ) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач організації і планування дій по забезпеченню ІБ морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами забезпечення ІБ морського узбережжя при протидії інформаційній зброї противника на всіх рівнях протиборства в кіберпросторі: тактичному рівні (щоденна діяльність, яка полягає в спробах розкрадання інформації і атаках на комп’ютерні системи фірм, компаній і пересічних громадян); оперативному рівні (великомасштабні кібератаки на великі організації, банки і компанії); стратегічному рівні (ведення реальних військових дій, що супроводжуються довгостроковими, масштабними і руйнівними наслідками).

Підсистема забезпечення інформацією про обстановку призначена для автоматизації завдань збору, обробки та узагальнення інформації про наземну, повітряну, надводну, підводну, навігаційно-гідрологічну обстановку, формування єдиної картини обстановки в інтересах всіх функціональних підсистем АСУ ЗМУ.

Підсистема протикорабельної оборони (ПКО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і організації протикорабельної оборони морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПКО морського узбережжя при нанесенні ракетних, артилерійських і авіаційних ударів по кораблях противника.

Підсистема протичовнової і протимінної оборони (ПчПмО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ПчПмО, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПчПмО морського узбережжя при пошуку, супроводу та знищенні підводних човнів противника, виявленні і знищенні мін в акваторії морського узбережжя.

Підсистема протівоподводно-диверсійної оборони (ППДО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ППДО, безпосереднього управління силами і засобами ППДО морського узбережжя при забезпеченні захисту акваторії і об’єктів морського узбережжя від підводних диверсійних дій.

Підсистема берегових частин прикордонної служби (БПС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами берегових частин прикордонної служби при виявленні та припиненні фактів порушення державного кордону.

Підсистема протиповітряної і протиракетної оборони (ПвПрО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ПвПрО морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ПвПрО морського узбережжя при відображенні ударів повітряного противника.

Підсистема повітряно-космічної оборони (ВКО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування ВКО морського узбережжя, безпосереднього управління силами і засобами розподіленої ВКО морського узбережжя при захисті від повітряно-космічного нападу супротивника.

Підсистема радіоелектронної боротьби (РЕБ) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і ведення радіоелектронної протидії радіоелектронним засобам противника в інтересах усіх видів захисту морського узбережжя.

Підсистема берегової (наземної) оборони (БО) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач планування і організації захисту військово-морських баз, важливих ділянок узбережжя і берегових об’єктів з сухопутного напрямку і від морських десантів.

Підсистема управління морською поліцією (МП) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами морської поліції при виявленні та припиненні правопорушень у територіальних водах і винятковій економічній зоні держави.

Підсистема міграційної служби (МС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами міграційної служби при виявленні та припиненні порушень встановленого законом порядку міграції населення.

Підсистема митної служби (МС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами митної служби при виявленні та припиненні правопорушень і злочинів у межах компетенції митних органів.

Підсистема служби з надзвичайних ситуацій (НС) морського узбережжя призначена для автоматизованого вирішення задач управління силами і засобами служби з надзвичайних ситуацій при прогнозуванні, попередженні, ліквідації НС та боротьбі з наслідками НС.

Підсистема забезпечення функціонування АСУ ЗМУ призначена для автоматизованого вирішення задач організації безперебійного функціонування АСУ ЗМУ: адміністрування програмних і технічних засобів АСУ ЗМУ, управління розподіленим обчислювальним процесом, захисту АСУ ЗМУ від деструктивних впливів в умовах сучасного інформаційного протиборства, забезпечення живучості АСУ ЗМУ в разі настання нештатних ситуацій.