Запровадження в ОПК державного управління: поки це є поза увагою керівництва України

На початку серпня ц.р. нами було оприлюднено деякі результати аналізу стану справ у сфері реформування національного оборонно-промислового комплексу (ОПК) та рекомендації стосовно запровадження у ній належного забезпечення формування і реалізації державної військово-промислової політики (ДВПП), а також управління діяльністю підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що входять до складу цього комплексу (далі – суб’єкти ОПК) [1].
Фото: ua.112.ua

Однак, впродовж трьох місяців, які минули з того часу, відбулася низка важливих подій, що спонукають до продовження дискусії навколо зазначених рекомендацій.

Насамперед, тоді як ми, так і екс-секретар Національної інвестиційної ради та екс-член Наглядової ради Державного концерну (ДК) «Укроборонпром» Д.Г.Арахамія і член правління Українського інституту безпекових досліджень В.В.Бадрак вважали за доцільне рекомендувати керівництву Україні утворити нове профільне міністерство (промислової або військово-промислової політики) для виконання наступних основних завдань: забезпечення формування та реалізація ДВПП; визначення пріоритетних напрямів розвитку ОПК; забезпечення нормативно-правового регулювання у цій сфері; здійснення аналізу стану та тенденцій розвитку ОПК, державного управління його суб’єктами; розроблення та організація виконання державних програм розвитку ОПК тощо [1], [2].

У крайньому випадку рекомендувалося утворити агентство, для прикладу, оборонної промисловості. При цьому його діяльність мала би спрямовуватися та координуватися безпосередньо Кабінетом Міністрів України за аналогією (на той час) із Державним космічним агентством України, або Кабмін здійснював би це через конкретно визначеного міністра України.

На сьогодні, зважаючи на низку наведених далі подій, є вже неактуальною рекомендація стосовно утворення для управління суб’єктами ОПК нового профільного міністерства (промислової або військово-промислової політики).

Адже, Верховна Рада України 29 серпня ц.р. затвердила новий, значно скорочений за складом Кабінет Міністрів України. У порівнянні із попереднім Урядом, у ньому лише 2 (а не 6) віце-прем’єр міністрів та 14 (а не 19) міністрів, які очолюють міністерства. Крім того, в цьому Кабміні, зокрема введено посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України замість ліквідованих посад Міністра економічного розвитку і торгівлі України та Міністра аграрної політики та продовольства України.

Президент України 30 серпня ц.р. своїм указом призначив А.Абромавичуса генеральним директором ДК «Укроборонпром» [3], який таким чином отримав від Глави держави карт-бланш для реалізації оприлюднених ним раніше у ЗМІ планів щодо реформування цього головного суб’єкта ОПК. І це дуже важливе питання доцільно обговорювати окремо та ретельно.

Кабінет Міністрів України (КМУ) 2 вересня ц.р., з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, крім іншого, перейменував Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) [4], до якого приєднав, після реорганізації, колишнє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На підставі такого рішення Уряду, внесено низку відповідних змін до положення про Мінекономіки. Але при цьому його повноваження та основні завдання у сфері ОПК залишилися у попередні редакції [5].

Нагадаємо, що згідно з цим положенням Мінекономіки, зокрема:

  • є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує військово-промислову політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
  • забезпечує формування та реалізацію державної політики експортного контролю;
  • є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення.
  • готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку ОПК, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у зазначеній сфері;
  • визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку ОПК, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку ОПК, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку ОПК;
  • забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку ОПК;
  • проводить огляд ОПК, розробляє Стратегію розвитку ОПК України;
  • формує та подає КМУ проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;
  • разом з Міноборони: організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва; подає КМУ погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;
  • забезпечує встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.