В Україні наразі відсутня ефективна система наукових досліджень і впровадження новітніх технологій для створення сучасних ОВТ

«На початок 2019 року загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння військової техніки зросла до 61%. У той же час у Силах оборони України цей показник не перевищує 10%.» - заявив на круглому столі УІБД в Укрінформі Голова Ради волонтерів при МОУ, член Правління УІБД, Олексій Грідін.

“У пункті 10 рішення РНБО є один дуже короткий рядок “про створення агенції з розвитку оборонних технологій”. За цим пунктом стоїть робота двох інститутів, робота РНБО, спільна робота з Офісом Президента. І я хочу дуже коротко обґрунтувати необхідність, створення такої агенції. “-розповів експерт.

“Це- цитати з пояснювальної записки, яку наш Інститут подавав на Офіс Президента.“

“Оцінка співвідношення військових потенціалів Російської Федерації та України свідчить не на користь нашої держави. В останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019 року загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння військової техніки зросла до 61%. У той же час у Силах оброни України цей показник не перевищує 10%. Основу технічного оснащення становлять зразки 70-80-х років минулого століття, які морально і фізично застаріли. Це суттєво знижує спроможності наших сил оборони, обмежує можливості опанування ними нових форм і способів ведення збройної боротьби, у тому числі з асиметричної протидії російській агресії, а саме це є однією з умов для стримання значно переважаючого за чисельністю та оснащенням противника від подальшого ускладнення збройного конфлікту (а також здійснення ним повномасштабної агресії проти України).

Так, більше, ніж в 3 рази зросло фінансування ЗСУ за останні роки, однак, основні фінансові, матеріальні та виробничі ресурси у 2014-2019 роках були зосереджені на ремонті, відновленні боєздатності та частковій модернізації наявного озброєння і військової техніки, а виробництво нових зразків здійснювалося в обмеженій кількості, без належної системності, інколи – хаотично; у деяких випадках – з пріоритетом інтересів окремих фінансових груп.

Відтак, оборонна промисловість України у більшості випадків була змушена орієнтуватися на виконання низки технологічних робіт, пов’язаних лише з ремонтом та частковою модернізацією озброєння. Така спрямованість зусиль вітчизняної оборонної промисловості, об’єктивно обумовлена російською агресією і довготривалим періодом стагнації сил оборони, негативно позначилась на інноваційній діяльності. А головне, в Україні наразі відсутнє ефективна система наукових досліджень і впровадження новітніх технологій для створення сучасних ОВТ.”

“Особисто я з 2016 року фактично займався напрямком автоматизації у Міністерстві оборони, і можу сказати, що існуючі дослідницько-конструкторські роботи (ДКР) не мають пріоритетності. Є ДКР, розтягнуті на 10, 15, 20 років досліджень, у них вкладені величезні кошти, ніхто не знає, як їх зупинити, не створені і не відпрацьовані такі механізми. Натомість, існують інтереси різних структур, що можуть впливати на цю політику створення системи, і це також потребує врегулювання. Тому, як один з варіантів врегулювання, ми обговорювали можливість перенесення усіх існуючих ДКР у такий орган, як Агенція.

Створення Агенції з розвитку оборонних технологій забезпечить умови для формування ефективної системи організації та проведення наукових досліджень зі створення інформаційних оборонних технологій для проведення розробки на їхній основі високотехнологічних озброєнь. Воно матиме можливість стати майданчиком для об’єднання наукового потенціалу державних і приватних підприємств і науково-дослідних установ в цій сфері діяльності.

Хоча таких спроб і об’єднань було багато,- не було визначеної політики, не було державного підходу у вирішенні цього завдання. Сподіваюсь, цей Указ і контроль за його виконанням призведе до реального створення агенції та інструменту, що зможе в подальшому це рухати. Звісно ж, все буде великою мірою залежати від того, як буде реалізований цей указ. Я розумію, що контроль за виконанням указу, скоріше за все, буде виконувати Офіс Президента. Тому надважливими стануть питання кадрової політики при створенні цього органу та тих інструментів, у тому числі фінансових, які забезпечать діяльність цього органу, і, напевно, – в ідеях та функціоналі, що будуть прописані і закладені у Положення про цей орган. “- зазначив експерт.

“Якщо це буде зроблено з розумом, після консультацій з експертами та спеціалістами, у тому числі (я маю на увазі і кадрові призначення і кадрові рішення), тоді, дуже вірогідно, що Агенція стане ефективним органом. Якщо підхід буде іншим, як ми вже звикли бачити в останні декілька років, то, скоріше за все, це залишиться лише рядком в Указі, і це буде витрачений час, витрачені кошти і відсутність результату. “

Далі експерт розповів про бачення можливостей фінансування Агенства. “Щодо фінансування такого Агентства як органу, діяльність якого належить до сфери оборони, то воно має здійснюватись за рахунок Державного бюджету України. При цьому доцільно визначити незнижуваний мінімум фінансування у процентному відношенні до загального обсягу фінансування потреб національної оборони на кожний рік. Крім того, слід передбачити, що відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки на забезпечення діяльності Агентства мають бути захищеними. Зазначене дозволить гарантувати стабільне фінансування діяльності Агентства.

Зважаючи на положення Закону України «Про оборону України», фінансування Агентства може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб, а також інших не заборонених законодавством джерел у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Фінансування розробок перспективних ОТ, організацію яких ініціюватиме Агентство, доцільно здійснювати також за рахунок грантів Національного фонду досліджень України на умовах, визначених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Два інститути: Національний інститут стратегічних досліджень та Український Інститут безпекових досліджень готові повністю супроводжувати процес і допомогти реалізувати цей проект.”-заявив на завершення Олексій Грідін.